Edukacija za primjenu metode i programa treninga socijalnih vještina

Dana 22. i 23. ožujka 2016. godine je održana Edukacija za primjenu metode i programa treninga socijalnih vještina u Osijeku u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i u prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Na ovoj edukaciji sudjelovalo je 25 sudionika (9 odgajatelja iz Odgojnog doma Bedekovčina, 5 odgajatelja iz Doma za odgoj djece i mladeži, 3 odgajateljice iz poludnevnog boravka „Legosi u centru“, 4 djelatnice Odgojnog doma Ivanec i 4 volonterke). Edukaciju su provele izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić i doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta uz pomoć dvije volonterke-studentice socijalne pedagogije. Edukacijom je povećana svijest odgajatelja o rizičnim i zaštitnim čimbenicima za konzumaciju sredstava ovisnosti, stekli su nova znanja (najnovije znanstvene spoznaje iz ovog područja), stekli su kompetencije za prijenos znanja o štetnosti sredstava ovisnosti mladima u domu i najvažnije, razvili su kompetencije za provedbu treninga socijalnih vještina s korisnicima domova.