O projektu

ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI

Projekt prevencije ovisnosti

 

Projektnim aktivnostima obuhvaćeni su korisnici odgojnih institucija partnerskih organizacija, odnosno djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju, zatim odgajatelji i stručni djelatnici u partnerskim organizacijama koji će se educirati za provođenje edukacijskih radionica i treninga socijalnih vještina, građani i građanke, volonteri te akademska zajednica. Važno je naglasiti da će djelatnici (izvoditelji projekta) svih partnera u projektu surađivati i sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima.

OPĆI CILJ PROJEKTA „ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI“ je prevencija svih oblika ovisnosti korisnika Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i Odgojnog doma Bedekovčina, kroz educiranje odgajatelja navedenih domova pružanjem novih znanja i vještina (tehnika i metoda rada) za rad s rizičnom skupinom djece (korisnika odgojnih institucija), odnosno djece u rizičnom socijalnom okruženju, o opasnostima sredstava ovisnosti i razvijanjem socijalnih vještina čiji je krajnji cilj smanjenje broja onih koji se upuštaju u eksperimentiranje s istim.

U svrhu ostvarivanja općeg cilja iz gore navedenih činjenica, postavljena su TRI POSEBNA CILJA:

  1. Unaprjeđenje znanja odgajatelja i stručnjaka o sredstvima ovisnosti i poučavanje o treningu socijalnih vještina u svrhu prevencije ovisnosti među djecom i mladima
  2. Razvijanje znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i poboljšanje socijalnih vještina koje su se pokazale značajnima za prevenciju ovisnosti kod korisnika odgojnih institucija, tj. djece u riziku i djece s problemima u ponašanju
  3. Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o prevalenciji i štetnosti različitih oblika sredstava ovisnosti u svrhu prevencije iste.

 

Partnerske organizacije: Odgojni dom Bedekovčina i Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Suradnička organizacija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Projekt financira: Ministarstvo zdravlja

 

Projektne aktivnosti:

1. Koordinacija (menadžment) projektnih aktivnosti

2. Procjena potreba kroz provedbu fokus grupa i primjenu upitnika o razvijenosti socijalnih vještina

3. Edukacija voditelja o treningu socijalnih vještina i njegovoj primjeni (odgajatelja u odgojnim institucijama)

4. Provođenje treninga socijalnih vještina s korisnicima odgojnih institucija

5. Medijska kampanja i senzibilizacija javnosti o problematici ovisnosti

6. Održavanje okruglog stola

7. Evaluacija