Okrugli stol „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“

Okrugli stol pod nazivom „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“ održan je 22. ožujka 2016. u Osijeku u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.  na okruglom stolu su dogovorene smjernice za buduće preventivne aktivnosti u sklopu projekta “Znanjem protiv ovisnosti”.

Okrugli stol je prepoznat kao iznimno koristan način okupljanja stručnjaka različitih profila te se na ovaj način omogućuje dostupnost informacija i primjera dobre prakse široj javnosti. Iz tog razloga je organiziran i Okrugli stol „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“ koji je poslužio kao temelj za daljnje aktivnosti koje doprinose razvoju znanja i stavova prema upotrebi sredstava ovisnosti te usvajanju informacija o zdravim životnim navikama i pravilnom organiziranju slobodnog vremena. Na Okruglom stolu su sudjelovali odgajatelji uključeni u edukaciju, stručnjaci iz različitih institucija i organizacija koje se bave pojavom ovisnosti kod djece i mladih, volonteri i zainteresirani građani koji su dobili nove informacije vezane za prevenciju ovisnosti i učinkovite metode suzbijanja ovisnosti. Brojni izlagači na Okruglom stolu su predstavili teme koje su sudionicima bile zanimljive i korisne te su na taj način sudionici unaprijedili svoje znanje o problematici ovisnosti.

Kroz održavanje Okruglog stola „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“ prošireno je znanje odgajatelja i stručnjaka koji se bave prevencijom ovisnosti. Na Okruglom stolu na temu prevencije ovisnosti i važnosti socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti sudjelovalo je 39 stručnjaka iz 12 institucija i organizacija koje se bave pojavom ovisnosti kod djece i mladih. Uz to, okrugli stol su popratile medijske kuće (Glas Slavonije, Osijek031, HRT Radio) te su sudionici okruglog stola kroz medijske izjave doprinijeli senzibilizaciji javnosti za ovaj važan problem i informirali građane o uslugama koje su dostupne u zajednici radi prevencije i tretmana ovisnosti.

U organizaciji i provedbi Okruglog stola sudjelovalo je 5 volontera Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

 

Teme okruglog stola:

– Predstavljanje projekta „Znanjem protiv ovisnosti“, Tena Zalović, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek,
Dražen Prigl, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Tamara Kotarski, Odgojni dom Bedekovčina
– Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti, Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc., Odsjek za poremećaje u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
– Učenje ovisničkog ponašanja u socijalnom kontekstu, Siniša Brlas, prof. psihologije, Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja; Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
– Problematika zlouporabe sredstava ovisnosti – policijska perspektiva, Ivan Pakšić, struč. spec. krim., Odjel prevencije, Policijska uprava osječko-baranjska
– Predstavljanje djelokruga rada Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti Osijek, Marija Kribl, dr.med.spec. obiteljske medicine, Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti; Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
– Predstavljanje rada i programa Udruge Neovisnost na području, ovisnosti Goran Kezić, operater i predstavnik Udruge Neovisnost
– Aktivnosti Gradskog društva Crvenog Križa Osijek u okviru prevencije bolesti ovisnosti, Goran Latković, koordinator rada s mladima, Crveni Križ Osijek

 

Sudionici Okruglog stola „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“ (ukupno 39 sudionika):
– 9 devet odgajatelja iz Odgojnog doma Bedekovčina
– 4 odgajatelja iz Odgojnog doma Ivanec
– 5 odgajatelja iz Doma za odgoj djece i mladeži Osijek
– 5 stručnih djelatnika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu
– 1 djelatnica Udruge Slama
– 1 djelatnica Udruge Plantaža
– 2 djelatnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
– 2 djelatnice Centra za socijalnu skrb Osijek
– 1 djelatnica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
– 1 djelatnik Udruge Neovisnost
– 1 djelatnik Gradskog društva Crvenog Križa Osijek
– 1 djelatnik MUP-a Odjela prevencije Osječko-baranjske županije
– 1 djelatnik Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
– 2 volonterke – studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
– 1 volonterka Centra
– 1 zainteresirana građanka
– 4 medijske kuće

 

Plan i program okruglog stola

Sažetak izlaganja i rasprave