O nama

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD)

Citat koji najbolje opisuje rad CNZD-a:

“Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali.”

O UDRUZI

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu neprofitna je udruga osnovana 2006. god. u Osijeku po uzoru na slične organizacije u svijetu. Motiv za osnivanjem Centra osnivači su pronašli u realnom stanju nedovoljne zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja putem interneta te širenja pornografije i pedofilije, ali i drugih oblika zlostavljanja. Građanski aktivizam urodio je entuzijastičnim timom ljudi koji su proveli i provoditi će razne projekte kako bi smanjili slučajeve zlostavljanja djece u Hrvatskoj.

Računalna revolucija donijela je sa sobom i razvoj novih komunikacijskih servisa. Došlo je do popularizacije mobitela, interneta te općenito do novog standarda komunikacije među djecom i mladima. No, rapidnim širenjem globalne računalne mreže – interneta došlo je i do širenja novih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja koji utječu na psihosocijalni razvoj djece i mladih jer su oni i najčešći korisnici moderne računalne tehnologije.

Zbog bojazni od svih negativnih utjecaja koje donosi internet, a koje katkada sa sobom donose i fatalne posljedice po psihičko, mentalno ili fizičko zdravlje djece i mladih odlučili smo doprinijeti njihovoj zaštiti.
Porast zlostavljanja djece kao i razvoj novih oblika zlostavljanja u uskoj je vezi i s razvojem tehnoloških komunikacijskih dostignuća. Tako je internet, kao najpopularnije sredstvo komunikacije i informiranja, postao dio svakodnevnice života djece i mladih koji su, nažalost, često izloženi neprimjerenim sadržajima. Kako je internet mjesto na kojemu, barem u Hrvatskoj, ne postoji usustavljen mehanizam kontrole sadržaja u sklopu državnog aparata, odgovornost ostaje na djeci i mladima, a ponajviše na roditeljima koji bi trebali kontrolirati djecu u korištenju interneta.

Međutim, ako ne postoji svijest o opasnostima interneta, a u nas je ta svijest još uvijek vrlo slabo razvijena, ne može postojati ni odgovornost za njegovo korištenje. Zato smo odlučili preuzeti dio odgovornosti i ponuditi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima, državnim institucijama i svima onima kojih se dotiče područje djelovanja našega Centra.
Članovi Centra su stručnjaci s područja informatike, računalnog programiranja, kriminalistike, računalne forenzike, prava, pedagogije i psihologije. Svoj rad Centar je usmjerio na stvaranje i razvoj preventivnih programa i projekata.

Metode našega rada usmjerene su na senzibiliziranje, informiranje, edukacije i računalne proizvode zaštite.

 

RAD NA PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI

Zlouporaba sredstava ovisnosti i bolest ovisnosti predstavljaju jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema u mnogim zemljama svijeta pa tako i u Republici Hrvatskoj. Kroz rad savjetovališta, vođenje tretmana u poludnevnom boravku i provođenje projekta ,,Okreni leđa ovisnosti“ (2014.) često smo se susretali s mladima koji konzumiraju sredstava ovisnosti (najčešće sintetske kanabinoide). Kroz proveđenje focus grupa (2015.) u sklopu aktivnosti drugog projekta prepoznali smo potrebu za osnaživanjem mladih putem unaprjeđenja socijalnih vještina i edukacije o štetnosti zloupotrebe sredstava ovisnosti. Provođenjem istraživanja o bjegovima mladih iz institucionalnog smještaja dobili smo podatak da 30% mladih koji bježi iz institucija to čini kako bi konzumirali opojna sredstva. Mladi koji su smješteni u institucije češće posežu za opijatima od svojih vršnjaka iz redovne populacije što ukazuje na potrebu za ulaganjem dodatnih napora za prevenciju konzumacije sredstava ovisnosti kod mladih smještenih u institucije.

 

Rad Centra prate i podržavaju Pravobraniteljica za djecu, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, srodne organizacije, lokalna zajednica, mediji te neki gospodarski subjekti.