Socijalne vještine

Saznajte nešto više o Treningu socijalnih vještina…

Što su socijalne vještine?    

Socijalne vještine se najčešće definiraju kao ponašanja koja su socijalno prikladna, odnosno pojedinac koji posjeduje socijalne vještine znat će odgovoriti na mnoge životne situacije na prikladan i proaktivan način.

Socijalne vještine (SV) ili socijalna umijeća su niz socijalnih ponašanja koja su naučena i pod kontrolom pojedinca, situacijski su i interakcijski prikladna te usmjerena cilju.

Ključne značajke SV:

  • moguće ih je naučiti
  • osoba ih svjesno odabire
  • imaju svoj cilj, namjeru

 

Set vještina Svrha Primjeri
Osnovne vještine Osnovna socijalna interakcija Kontakt očima,  održavanje prikladne udaljenosti od drugih, razumijevanje gesta i izraza lica
Interakcijske vještine Uspostavljanje odnosa i interakcija s drugima Započinjanje i završavanje razgovora, vođenje razgovora (“izmjenjivanje”), biranje prikladnih tema za razgovor s drugima, samopredstavljanje, asertivna komunikacija, interakcija s autoritetima, rješavanje sukoba
Emocionalne vještine Razumijevanje sebe i drugih Prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija, pokazivanje empatije, razumijevanje neverbalnih znakova tijela i izraza lica, prepoznavanje može li se nekome vjerovati
Kognitivne vještine Izgradnja i održavanje kompleksnih socijalnih interakcija Razumijevanje normi i pravila, odlučivanje, samouvid, socijalna percepcija, iskazivanje situacijski primjerenih ponašanja

 

 

Posjedovanje i korištenje socijalnih vještina utječe na:  školsko postignuće, prosocijalno ponašanje te socijalne i obiteljske odnose (NASP, 2002); prilagodbu djece/mladih na socijalne kontekste (npr. školu), postignuća i učinkovite odnose s drugima (prema Hair, Jager i Garrett, 2001); pozitivan razvoj mladih te pomažu u zaštiti mladih od zlouporabe sredstava ovisnosti, uključivanja u rizična ponašanja te predstavljaju zaštitu od razvoja poremećaja u ponašanju (Griffin i sur., 2002); sposobnost djece/mladih stvarati i zadržavati prijateljstva (rješavanje problema u s drugim ljudima), sposobnost nošenja s ljutnjom i frustracijom (kontrola ljutnje), lakše slijeđenje pravila i rješavanje zadataka  (prema Domitrovich, 2006)

 

Socijalno vješti pojedinci imaju bolje mogućnosti nositi se s provokativnim situacijama koristeći kompromis, uvjeravanje, opuštanje, humor i druge odgovarajuće odgovore, koji ne samo da smanjuju provokaciju, već pridonose očuvanju samopoštovanja. S druge strane, osobe koje nemaju socijalne vještine, imaju limitirane izbore prilikom suočavanja s teškom situacijom te će vjerojatno lakše i češće reagirati agresivno ili „bijegom“ koji će potražiti konzumacijom sredstava ovisnosti.